Home Giải Trí Thiện Nhân lần đầu xuất hiện sau ồn ào không liên lạc với gia đình